Lär dig mer om grod- och kräldjur

Vill du veta mer om grod- och kräldjur? Då har du kommit till rätt sida. Vi som driver den är intresserade av dessa typer av djur och tycker att de ofta glöms bort eller framställs på ett felaktigt sätt. Därför vill vi sprida information och på det sättet kunna öka både kunskapen om och intresset för dem. Det är trots allt väldigt fascinerande djur, både dem man kan hitta bland kräldjuren och de som tillhör groddjuren.

Vissa av djuren kan man ha som husdjur, men de flesta arterna passar inte så bra för det, utan behöver vara i den miljö där de hör hemma.

Kräldjuren kallas också för reptiler, och det finns fyra olika grupper; krokodildjur, fjällbärande kräldjur exempelvis ormar, sköldpaddor och bryggödlor. Visste du att de finns över nästan hela världen? Det är bara på Antarktis man inte hittar några kräldjur alls. Flest finns det i områden som är tropiska och subtropiska.

Groddjuren är också indelade i olika grupper, och där finns det tre olika: stjärtlösa groddjur till exempel grodor, stjärtgroddjur – i denna gruppen ingår bland annat salamandrar, och den sista gruppen är maskgroddjur. Också groddjuren finns över hela världen utom på Antarktis. De kan trivas lika bra i en regnskog som i en öken. Inte samma art förstås, men några djur som räknas som groddjur. De behöver fukt till sin hud, så flest finns det där det är nära till vatten eller där klimatet är fuktigt.

Verkar det spännande? Klicka dig vidare på vår sida så kommer du hitta mer information om båda dessa grupper av djur.